БРИТИШ АКАДЕМИК ЦЕНТЪР Ви предлага успешна подготовка за следните сертификатни изпити в малки групи или индивидуално!

 

 

caeCAE – Сertificate of Аdvanced English е за по-напредналите. Успешното полагане на този тест дава възможност на кандидатстващите да постъпват в университети във Великобритания и по целия свят и да си намират работа в чужбина.

 

CPECPE – Certificate of Proficiency in English е кеймбриджки сертификат, който удостоверява отлично ниво на владеене на английски език. Полагането на този престижен тест, дава правото да се постъпи в най- добри висши учебни заведения във Великобритания и навсякъде по света. Всички тези изпити за вземане на сертификати от Кеймбридж  се състоят от пет части – четене, писане на съчинение, граматическа задача, изслушване и разговор. Тези сертификати са безсрочни и не се налага подновяването им и респективно – повторното държане на изпити, изискващи добра подготовка. На тестовете за Кеймбридж кандидатите се явяват на точно фиксирани дати, няколко пъти в годината, в зависимост от нужното им ниво.

 

IELTS_logo_squareIELTS – International English Language Testing System. Международен тест по английски език. Ако искате да учите или работите в страна, където общуването е на английски език, IELTS е най-подходящият тест за вас. Изпитът IELTS се управлява съвместно от Британски съвет, IDP:IELTS Australia, и изпитния отдел на Университет Кеймбридж. IELTS се изисква като доказателство за вашите езикови умения при емиграция в Австралия, Нова Зеландия и Канада. IELTS се предлага в два формата – Academic и General Training.

Тестът се състои от 4 части:

  • Слушане – 30 минути
  • Четене – 1 час
  • Писане – 1 час
  • Устна част – 15 минути

 

toeflTOEFL (Test of English as a Foreign Language) е езиков сертификат, удостоверяващ знания по английски, в качеството му на чужд език. Тестът е особено популярен в сферата на висшето образование в САЩ и Канада, но редица британски университети и колежи също признават и изискват резултатите от полагането му.Времето, необходимо за подготовката за всеки изпит е изключително условно и зависи от нивото ти на владеене на езика. Изпитът продължава приблизително 4 часа, като има задължителна почивка между компонентите от 10 минути. За разлика от изпитите на Cambridge, при TOEFL iBT, се явявате на всички компоненти в един ден.

 

DruckDSH (Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang)  се полага обикновено в германски университет и важи за всички подобни образователни институции. Този вид сертификат няма давност и вие можете да държите изпита официално само два пъти през живота си. Ако даден кандидат бъде скъсан на два пъти, явявайки се за DSH, то той просто най-често сменя града и университета за по-нататъшните си опити. Формата на изпита е стандартна, но съдържанието се сменя. Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang съдържа четири сегмента – четене с разбиране, слушане с разбиране, граматика и писане на текст – малко есе и описание по графика. Този изпит се съставя обикновено от специалистите по немски език в конкретния университет. Към настоящия момент съществуват вече няколко вида издавани достоверния – DSH-1, DSH-2 и DSH-3. Те отговарят на конкретните постижения на издържалите изпита.

 

 

DafTest DaF – Нивото на Тест Даф е между B2 и C1 по Европейската езикова рамка. Текстовете имат въпроси за общо разбиране и вникване в детайли.  Необходимо е да се познават доста граматични конструкции, но няма отделно упражнения за граматика.  В сайта на Тест Даф има примерни тестове, както и тест за определяне на нивото по немски, който е под формата на липсващи елементи от текст.  Теста за определяне на ниво, няма нищо общо със самия Тест Даф.

Самият тест е разделен на 4 части (четене, слушане, писане и говорене). 

Оценяването е от 1 до 5 за всяка секция.  Всеки университет иска минимум ниво 4 на всички секции.  За техническите специалности допускат с 3 на някои секции.  За немска филология и право искат 5 на всички секции.

 

dele espe peqДипломите D.E.L.E. (Diplomas de Espanul como Lengua Extranjera) са официални документи, които определят степента на владеене на испански като чужд език и се издават от Испанския културен институт “Cervantes“ от името на Министерство на oбразованието и културата на Испания.

Изпитът се състои от пет отделни части:

  • 1. Разбиране четене на писмен текст.
  • 2. Писмено изразяване.
  • 3. Разбиране при слушане.
  • 4. Граматика и лексика.
  • 5. Лично интервю с кандидата.

Дипломите са признати на международно ниво от частни, търговски фирми, търговски палати, частни и държавни учебни заведения. В Испания са признати за прием в университети, езикови учебни заведения и работни места в държавната администрация.

 

 

 delf dalfДипломите DELF и DALF са официални, международно признати дипломи, издавани от Министерството на образованието на Франция за удостоверяване на знанията по френски език на кандидати от други страни. Всеки от сертификатите се състои от шест независими дипломи: DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2.

Дипломите DELF и DALF нямат срок на валидност.