Бритиш Академик Център предлага на своите клиенти голямо разнообразие от езикови курсове. В центъра се използват актуални учебни системи съгласувани и одобрени от МОН. Преподавателите се стараят да поднасят материала по достъпен начин, така че курсистите да усвоят с лекота езика, който са избрали да изучават. По време на обучението се набляга на граматическите правила, но и на усъвършенстване на лексиката с цел преодоляване на езиковата бариера!

Английски език
Английски език

Немски език
Немски език

Френски език
Френски език

Италиански език
Италиански език

Гръцки език
Гръцки език

Испански език
Испански език

Руски език
Руски език

Турски език
Турски език

Норвежки език
Норвежки език

Шведски език
Шведски език

Японски език
Японски език

Китайски език
Китайски език

Арабски език
Арабски език

Корейски език
Корейски език

Холандски език
Холандски език

Финландски език
Финландски език

Португалски език
Португалски език

Български език за чужденци
Български език за чужденци