Бритиш Академик Център предлага на своите клиенти голямо разнообразие от езикови курсове. В центъра се използват актуални учебни системи съгласувани и одобрени от МОН. Преподавателите се стараят да поднасят материала по достъпен начин, така че курсистите да усвоят с лекота езика, който са избрали да изучават. По време на обучението се набляга на граматическите правила, но и на усъвършенстване на лексиката с цел преодоляване на езиковата бариера!

Английски език
Английски език

Немски език
Немски език

Френски език
Френски език

Италиански език
Италиански език

Гръцки език
Гръцки език

Испански език
Испански език

Руски език
Руски език