WEB DESIGN

 

 Бритиш Академик Център Ви дава възможност за качествено обучение по WEB DESIGN с практическа насоченост.


WEB DESIGN

В обучението с продължителност 60 учебни часа е заложено:

 – Общи изисквания към навигацията; 

 – Видове навигация;                                                      

 – Правила за овладяване на празните пространства;

 – Текстове в WEB;

 – Търсене,Цветове и Графика в WEB;

 – Работа с графични файлове и изображения – GIF, JPEG, PNG;

 – Банери HTML, JAVA.

 

Ние Ви предлагаме различни форми и график на обучение.

След успешно завършване на обучението и полагане на финален тест се издава легитимно удостоверение-сертификат.