COREL DRAW

 

COREL DRAWОвладейте изкуството да създавате и редактирате векторни цифрови изображения.

Обучението по COREL DRAW е с практическа насоченост и с хорариум  от 60 учебни часа. Работи се в малки групи, а преподаването е на лекционен принцип. Организираме курсовете съобразено с Вашето свободно време.

В програмата на обучението е заложено:

Въведение в работната среда на Corel DRAW;

Оркестриране на илюстрацията;

Рисуване и редактиране на криви с инструмента freehand;

Криви на Безие; Прилагане на ефекти;

Управление на сложни рисунки;

РНОТО-РАINTВъведение в работната среда на РНОТО-РАINT;

Оцветяване на текст. Рисуване на векторни обекти.

 

Гарантираме Ви висок стандарт на преподаване, съобразен със съвременните постижения в компютърните технологии и осигурено от квалифицирани преподаватели в уютна учебна база.

След успешно завършване на обучението и полагане на финален тест се издава легитимно удостоверение-сертификат.