AUTO CAD

 

 

AUTO CAD 

Обучението по AUTO CAD е с практическа насоченост и с продължителност 60 учебни часа. Работи се в малки групи, всеки работи на собствен компютър, преподава се по лекционен метод. Организираме курсовете съобразени с Вашето свободно време.

 

 

 В този курс Вие ще се научите и практикувате :

1. Основните методи за чертаене на: елипси, дъги, многоъгълници, окръжности;

2. Как да използвате координати абсолютни, относителни;

3. Лента с инструменти;

4. Режимите Grid и Snap;

5. Техники на редактиране;

6. Слоеве и типове линии;

7. Блокове.

Обучението по AUTO CAD ще Ви бъде от полза независимо дали сте инженери, архитекти, дизайнери, или просто имате нужда и   желание да проектирате.

Гарантираме Ви висок стандарт на преподаване, съобразен със съвременните постижения в компютърните технологии и осигурено от квалифицирани преподаватели в уютна учебна база.

След успешно завършване на обучението и полагане на финален тест се издава легитимно удостоверение-сертификат.