3D STUDIO MAX

 

 

3D STUDIO MAX

Курсът по 3D MAX е с продължителност 60 учебни часа, като Ви предлагаме различни форми и график на обучение. Преподава се на лекционен принцип, като всеки курсист работи на самостоятелен компютър.

В този курс Вие ще се запознаете и научите:

       1.     интерфейс;

       2.     координатни системи;

       3.     работа с примитиви, навигация с 3D областите;

       4.     камера и рендване с камери;

       5.     конфигуриране на потребителски интерфейс;

       6.     как да създавате собствени обекти, както и тяхното движение в 3D STUDIO MAX;

       7.     създаване на видео от сцената.

 Учебен център Интер Алианс, гр. Пловдив, 3д студио 3

Гарантираме Ви висок стандарт на преподаване, съобразен със съвременните постижения в компютърните технологии и осигурено от квалифицирани преподаватели в уютна учебна база.

След успешно завършване на обучението и полагане на финален тест се издава легитимно удостоверение-сертификат.