КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ І-во НИВО

 

 

Компютърно обучение

Компютърна грамотност за начинаещи: WINDOWS 7, WORD, EXCEL, INTERNET.

 

Обучението е подходящо за хора, които до момента не са работили на компютър, или за тези от Вас които иматe минимални познания!

 

Обучението е комплексно и изключително полезно. В него ще научите как и за какво се използват основните части на компютъра: Windows (desktop, taskbar, икони), Start menu, Calculator, Paint.

 

ОСНОВНАТА ЦЕЛ  е да се запознаете с програмите от Ms Office и тяхното приложение в ежедневната работна среда : Word, Excel, Internet.

 

         Ms Word – текстообработваща програма, която се използва за създаване, редактиране и съхранение на документи от различно естество и големина.

 

         Ms Excel – чрез изучаването на тази програма ще можете без проблем да представяте данни в табличен вид, да извършвате изчисления с помощта на вградените формули и функции, и лесно да изготвяте практични диаграми.

  

Преподава се на лекционен принцип, като всеки курсист работи на самостоятелен компютър

 

Ние Ви предлагаме различни форми и график на обучение. Продължителността на курса е 55 учебни часа

 

След успешно завършване на обучението и полагане на финален тест се издава легитимно удостоверение-сертификат.