ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

 

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН  Графичният дизайн представлява една сравнително нова област в еволюцията на графичните изкуства. Това е дейност, при която на даден обем информация се придава удобна и естетична форма. Това често става чрез използване на типография, изображения, цветове и други.

  Бритиш Академик Център Ви предлага Професионално обучение по Графичен дизайн.

  Главна цел: овладяване на основни умения по печатен рекламен дизайн и дизайн на книга, както и проследяване на целия технологичен цикъл – огледален печат на паус, филмиране на файлове, едноцветен и пълноцветен печат, както и да се усвоят основните компоненти на електронната графична композиция.

Курсът Графичен дизайн включва три основни програми:graphic-design PNG

– ADOBE PHOTOSHOP,

– ADOBE ILLUSTRATOR

– ADOBE IN DESIGN.

Ние Ви предлагаме различни форми и график на обучение. 

Продължителността на курса е 60 учебни часа

След успешно завършване на обучението и полагане на финален тест се издава легитимно удостоверение-сертификат.