Ако датите и графиците се разминават с Вашето свободно време, се свържете с нас, за да изготвим най-подходящите условия.  –  КОНТАКТИ

ГРАФИК НА СТАРТИРАЩИТЕ КУРСОВЕ:

 

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ

 

ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЯ 

НИВО

ВАРИАНТИ НА КУРСА

УЧ. ЧАСОВЕ

БРОЙ КУРСИСТИ В ГРУПИЧКАТА

СТАРТ ДАТА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 А1

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

02.12.2021

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

А1

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

09.12.2021

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

А2

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

03.12.2021

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

А2

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

30.12.2021

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Б1

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

04.12.2021

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Б1

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

12.12.2021

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Б2

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

15.12.2021

НЕМСКИ ЕЗИК

А1

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

11.12.2021

НЕМСКИ ЕЗИК

А1

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

16.12.2021

НЕМСКИ ЕЗИК

А2

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

14.12.2021

НЕМСКИ ЕЗИК

Б1

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

22.12.2021

НЕМСКИ ЕЗИК

Б1

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

07.12.2021

НЕМСКИ ЕЗИК

Б2

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

08.12.2021

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

А1

Седмичен / Съботно – Неделен.

85 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

09.12.2021

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

А1

Седмичен / Съботно – Неделен.

85 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

02.12.2021

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

А2

Седмичен / Съботно – Неделен.

85 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

05.12.2021

ИСПАНСКИ ЕЗИК

А1

Седмичен / Съботно – Неделен.

 90 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

10.12.2021

ИСПАНСКИ ЕЗИК

А2

Седмичен / Съботно – Неделен.

  90 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

03.12.2021

ИСПАНСКИ ЕЗИК

Б1

Седмичен / Съботно – Неделен.

90 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

06.12.2021

ТУРСКИ ЕЗИК

А1

Седмичен / Съботно – Неделен.

85 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

02.12.2021

ТУРСКИ ЕЗИК

А1

Седмичен / Съботно – Неделен.

85 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

10.12.2021

ГРЪЦКИ ЕЗИК

А1

Седмичен / Съботно – Неделен.

85 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

04.12.2021

ФРЕНСКИ ЕЗИК

А1

Седмичен / Съботно – Неделен.

85 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

21.12.2021

ФРЕНСКИ ЕЗИК

А1

Седмичен / Съботно – Неделен.

85 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

16.12.2021

ФРЕНСКИ ЕЗИК

А2

Седмичен / Съботно – Неделен.

85 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

12.12.2021

ФРЕНСКИ ЕЗИК

Б2

Седмичен / Съботно – Неделен.

85 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

05.12.2021

РУМЪНСКИ ЕЗИК

А1

Седмичен / Съботно – Неделен.

80 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

09.12.2021

НОРВЕЖКИ ЕЗИК

А1

Седмичен / Съботно – Неделен.

80 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

02.12.2021

ХОЛАНДСКИ ЕЗИК

А1

Седмичен / Съботно – Неделен.

80 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

15.12.2021

ШВЕДСКИ ЕЗИК

А1

Седмичен / Съботно – Неделен.

80 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

13.12.2021

ШВЕДСКИ ЕЗИК

А1

Седмичен / Съботно – Неделен.

80 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

19.12.2021

ЧЕШКИ ЕЗИК

А1

Седмичен / Съботно – Неделен.

80 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

16.12.2021

РУСКИ ЕЗИК

А1

Седмичен / Съботно – Неделен.

85 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

12.12.2021

РУСКИ ЕЗИК

Б1

Седмичен / Съботно – Неделен.

85 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

17.12.2021

КИТАЙСКИ ЕЗИК

А1

Седмичен / Съботно – Неделен.

80 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

14.12.2021

КОРЕЙСКИ ЕЗИК

А1

Седмичен / Съботно – Неделен.

80 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

18.12.2021

ЯПОНСКИ ЕЗИК

А1

Седмичен / Съботно – Неделен.

80 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

03.12.2021

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ

A1-C1

Седмичен / Съботно – Неделен.

80 уч.ч

От 4 до 6 курсиста

02.12.2021

ДАТСКИ ЕЗИК

A1-C1

Седмичен / Съботно – Неделен.

80 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

12.12.2021

ХЪРВАТСКИ ЕЗИК

A1-C1

Седмичен / Съботно – Неделен.

80 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

30.12.2021

ФИНСКИ ЕЗИК

A1-C1

Седмичен / Съботно – Неделен.

80 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

23.12.2021

ПОЛСКИ ЕЗИК

A1-C1

Седмичен / Съботно – Неделен.

80 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

21.12.2021

АРАБСКИ ЕЗИК

A1-C1

Седмичен / Съботно – Неделен.

80 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

14.12.2021

ИВРИТ

A1-C1

Седмичен / Съботно – Неделен.

80 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

13.12.2021

ПЕРСИЙСКИ ЕЗИК

A1-C1

Седмичен / Съботно – Неделен.

80 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

05.12.2021

ВИЕТНАМСКИ ЕЗИК

A1-C1

Седмичен / Съботно – Неделен.

80 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

11.12.2021

ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ

ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЯ 

НИВО

ВАРИАНТИ НА КУРСА

УЧ. ЧАСОВЕ

БРОЙ КУРСИСТИ В ГРУПАТА

СТАРТ ДАТА

ПОДГОТОВКА СЕРТИФИКАТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – CELI

Седмичен / Съботно – Неделен.

80 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

04.12.2021

ПОДГОТОВКА СЕРТИФИКАТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК – DELE

Седмичен / Съботно – Неделен.

80 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

02.12.2021

ПОДГОТОВКА СЕРТИФИКАТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – DELF и DALF

Седмичен / Съботно – Неделен.

80 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

07.12.2021

ПОДГОТОВКА СЕРТИФИКАТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК – ZDfB и TestDaF

Седмичен / Съботно – Неделен.

80 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

09.12.2021

ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – SAT

Седмичен / Съботно – Неделен.

80 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

30.12.2021

ПОДГОТОВКА СЕРТИФИКАТИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – FCE, CAE и CPE

Седмичен / Съботно – Неделен.

80 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

09.12.2021

ПОДГОТОВКА СЕРТИФИКАТИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – IELTS и TOEFL

Седмичен / Съботно – Неделен.

80 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

15.12.2021

ПОДГОТОВКА СЕРТИФИКАТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ILEC (International Legal English Certificate)

Седмичен / Съботно – Неделен.

80 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

10.12.2021

ПОДГОТОВКА СЕРТИФИКАТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – BEC (Business English Certificate)

Седмичен / Съботно – Неделен.

80 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

18.12.2021

ПОДГОТОВКА СЕРТИФИКАТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА – YLE

(Cambridge Young Learners)

Седмичен / Съботно – Неделен.

80 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

17.12.2021

 

 

ГРАФИК НА СТАРТИРАЩИТЕ КУРСОВЕ:

 

КОМПЮТЪРНИ, СОФТУЕРНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

 

IT ACADEMY

ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЯ

НИВО

ВАРИАНТИ НА КУРСА

УЧ. ЧАСОВЕ

БРОЙ КУРСИСТИ В ГРУПИЧКАТА

СТАРТ ДАТА

КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

02.12.2021

MICROSOFT OFFICE EXCEL

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

30.12.2021

MICROSOFT OFFICE WORD

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

03.12.2021

MICROSOFT OFFICE POWERPOINT

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

11.12.2021

MICROSOFT OFFICE ПАКЕТ

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

04.12.2021

КОМПЮТЪРЕН МАШИНОПИС

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

12.12.2021

3D STUDIO MAX

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

05.12.2021

WEB ДИЗАЙН с HTML

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

10.12.2021

WEB ДИЗАЙН с WORDPRESS

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

07.12.2021

WEB ДИЗАЙН с JOOMLA

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

14.12.2021

ANDROID ПРОГРАМИРАНЕ

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

17.12.2021

AUTOCAD

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

07.12.2021

ARCHICAD

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

18.12.2021

SOLIDWORKS

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

09.12.2021

CORELDRAW

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

11.12.2021

ADOBE PHOTOSHOP

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

05.12.2021

ADOBE INDESIGN

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

31.12.2021

ПРОГРАМИРАНЕ с PHP & MySQL

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

13.12.2021

SEO ОПТИМИЗАЦИЯ

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

16.12.2021

ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ и SEO

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

12.12.2021

LINUX СИСТЕМНА АДМИНИСТРАЦИЯ

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

17.12.2021

JAVASCRIPT ПРОГРАМИРАНЕ

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

14.12.2021

C++ ПРОГРАМИРАНЕ

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

13.12.2021

БАЗА ДАННИ

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

26.12.2021

GOOGLE Ads РЕКЛАМА

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

22.12.2021

FACEBOOK Ads РЕКЛАМА

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

15.12.2021

ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

29.12.2021

СЪЗДАВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

1 МОДУЛ

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

22.12.2021

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН – ТЪРГОВИЯ

2 МОДУЛ

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

05.12.2021

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЯ

НИВО

ВАРИАНТИ НА КУРСА

УЧ. ЧАСОВЕ

БРОЙ КУРСИСТИ В ГРУПАТА

СТАРТ ДАТА

PR и РЕКЛАМА

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

02.12.2021

ЖУРНАЛИСТИКА

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

06.12.2021

СЧЕТОВОДСТВО

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

04.12.2021

ТРЗ и ЛИЧЕН СЪСТАВ

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

50 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

08.12.2021

ВАЛУТЕН КАСИЕР с ЕКО (Електронно Касово Отчитане)

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

07.12.2021

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

05.12.2021

МОДЕН ДИЗАЙН

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

12.12.2021

ЕКСКУРЗОВОДСТВО

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

17.12.2021

АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

28.12.2021

ФОТОГРАФИЯ ЗА ЛЮБИТЕЛИ И НАПРЕДНАЛИ

1 МОДУЛ

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

19.12.2021

ФОТОГРАФИЯ МАЙСТОРСКИ КЛАС

2 МОДУЛ

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

31.12.2021

КИНЕМАТОГРАФИЯ, ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ, YOUTUBE, VBOX7

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

03.12.2021

КИНО ДРАМАТУРГИЯ, ФИЛМОВО МАЙСТОРСТВО, CINEMA GRAPHIC

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

08.12.2021

ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ И ДИЕТИКА

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста

02.12.2021

ОФИС АСИСТЕНТ

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

60 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста

06.12.2021

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА, БОДИГАРД, ИНКАСО, СИГУРНОСТ

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

65 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста

21.12.2021

ДЕТЕКТИВИ

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

65 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста

09.12.2021

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

1-3

Седмичен / Съботно – Неделен.

65 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста

16.12.2021

 

 

ГРАФИК НА СТАРТИРАЩИТЕ КУРСОВЕ:

 

ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРИ И КАНДИДАТ СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

МЕСЕЧНИ И ЦЕЛОГОДИШНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧЕНИЦИ

 

ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРИ И КАНДИДАТ СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

ВАРИАНТИ НА КУРСА

УЧ. ЧАСОВЕ

БРОЙ КУРСИСТИ В ГРУПИЧКАТА

СТАРТ ДАТА

ЕЗИКОВА КУЛТУРА, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

02.12.2021

МАТЕМАТИКА

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

28.12.2021

ИСТОРИЯ

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

03.12.2021

ГЕОГРАФИЯ

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

11.12.2021

ХИМИЯ

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

14.12.2021

БИОЛОГИЯ

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

19.12.2021

ФИЗИКА

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

05.12.2021

ФИЛОСОФИЯ

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

10.12.2021

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

06.12.2021

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

04.12.2021

ИСПАНСКИ ЕЗИК

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

12.12.2021

ФРЕНСКИ ЕЗИК

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

17.12.2021

НЕМСКИ ЕЗИК

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

18.12.2021

РУСКИ ЕЗИК

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

28.12.2021

КИНЕМАТОГРАФИЯ

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

19.12.2021

КИНО ДРАМАТУРГИЯ

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

05.12.2021

МОДЕН ДИЗАЙН

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

30.12.2021

НАТФИЗ

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

02.12.2021

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

06.12.2021

ПРОГРАМИРАНЕ

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

12.12.2021

МЕДИЦИНА

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

10.12.2021

ИНЖЕНЕРСТВО

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

04.12.2021

ИКОНОМИКА

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

11.12.2021

МЕСЕЧНИ И ЦЕЛОГОДИШНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧЕНИЦИ

ВАРИАНТИ НА КУРСА

УЧ. ЧАСОВЕ

БРОЙ КУРСИСТИ В ГРУПИЧКАТА

СТАРТ ДАТА

МАТЕМАТИКА

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

02.12.2021

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

07.12.2021

ХИМИЯ

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

03.12.2021

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

08.12.2021

НЕМСКИ ЕЗИК

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

04.12.2021

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

09.12.2021

ИСПАНСКИ ЕЗИК

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч.

От 4 до 6 курсиста.

15.12.2021

ФРЕНСКИ ЕЗИК

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

21.12.2021

РУСКИ ЕЗИК

Седмичен / Съботно – Неделен.

100 уч.ч

От 4 до 6 курсиста.

06.12.2021


* Поради спецификата на нашата работа,датите в графика са ориентировъчни и са валидни при сформирането на групи с минимален брой участници от шестима курсиста, за по-малки групи, полу-индивидуални и индивидуални обучения се уговаря допълнителен график в офиса на  учебния  център.