Free songs
Град Пловдив, ул."Ал.Батенберг" № 54 , ет. 2032/ 622 811 ; 0895 622 472akademikcenter@abv.bgakademik_center

Ако датите и графиците се разминават с Вашето свободно време, се свържете с нас, за да изготвим най-подходящите условия.  –  КОНТАКТИ

 

КУРС / НИВО

              НАЧАЛО              

 ЧАС   

ДНИ

 

Езикови курсове

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A1 20.05.2019г. 18:00 – 21:00 часа понеделник и сряда
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A1 14.05.2019г.  18.00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A1 18.05.2019г.  10:00 – 14:00 часа събота и неделя
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A1 21.05.2019г. 14:00 – 17:00 часа вторник и четвъртък 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A1 27.05.2019г. 09:00 -12:00   часа понеделник и сряда
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A2 28.05.2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A2
27.05.2019г. 18:00 – 21.00 часа  понеделник и сряда
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A2 18.05.2019г. 14.00 – 18:00 часа събота и неделя
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A2
25.05.2019г. 10:00 – 14:00 часа  събота и неделя 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A2
20.05.2019г. 14:00 – 17:00 часа понеделник-сряда  
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B1
21.05.2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък  
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B1
25.05.2019г. 10.00 – 14.00 часа събота и неделя  
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B1
21.05.2019г.  14:00 – 17:00 часа вторник и четвъртък  
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B1 25.05.2019г. 10.00 – 14:00 часа събота и неделя
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B1+
28.05.2019г. 18.30 – 21:30 часа   вторник и четвъртък 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B1+
25.05.2019г.
10.00 – 14:00 часа
събота и неделя 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B2
21.05.2019г.  18:15 – 21:15 часа вторник и четвъртък  
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B2
 25.05.2019г.
10.00 – 14:00 часа
събота и неделя 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  C1 25.05.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя 
НЕМСКИ ЕЗИК A1
25.05.2019г. 10.00 – 14:00 часа събота и неделя
НЕМСКИ ЕЗИК A1
20.05.2019г. 18:00 – 21:00 часа
понеделник и сряда
НЕМСКИ ЕЗИК A1 21.05.2019г.  18.00 – 21:00 часа вторник и четвъртък 
НЕМСКИ ЕЗИК A2 28.05.2019г. 09.00 – 12:00 часа  вторник и четвъртък 
НЕМСКИ ЕЗИК A2 28.05.2019г. 18.00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
НЕМСКИ ЕЗИК A2 25.05.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
НЕМСКИ ЕЗИК B1 27.05.2019г.
18.00 – 21:00 часа понеделник и сряда
НЕМСКИ ЕЗИК B1 25.05.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
НЕМСКИ ЕЗИК B1 21.05.2019г. 18.00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
НЕМСКИ ЕЗИК B2 28.05.2019г. 18.00 – 21:00 часа  вторник и четвъртък 
НЕМСКИ ЕЗИК B2 25.05.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
НЕМСКИ ЕЗИК C1 28.05.2019г. 18.00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
НЕМСКИ ЕЗИК C1 май 2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ФРЕНСКИ ЕЗИК A1 21.05.2019г. 18.00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
ФРЕНСКИ ЕЗИК A1 25.05.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ФРЕНСКИ ЕЗИК A2 28.05.2019г.  18.00 – 21:00 часа  вторник и четвъртък 
ФРЕНСКИ ЕЗИК A2
25.05.2019г.  10-00 – 14:00 часа събота и неделя 
ФРЕНСКИ ЕЗИК B1  28.05.2019г. 18.00 – 21:00 часа   вторник и четвъртък 
ФРЕНСКИ ЕЗИК B2 май 2019г. 18.00 – 21:00 часа  понеделник и сряда
ТУРСКИ ЕЗИК A1 20.05.2019г.
18.00 – 21:00 часа понеделник и сряда
ТУРСКИ ЕЗИК A1 27.05.2019г. 14:00 – 17:00 часа понеделник и сряда
ТУРСКИ ЕЗИК A1 25.05.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя  
ТУРСКИ ЕЗИК A2 28.05.2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък 
ТУРСКИ ЕЗИК A2 май 2019г.  10:00 – 14:00 часа събота и неделя 
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК A1 18.05.2019г.
10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК A2 21.05.2019г.
18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК B1 май 2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя  
ИСПАНСКИ ЕЗИК A1 21.05.2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
ИСПАНСКИ ЕЗИК A1 18.05.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ИСПАНСКИ ЕЗИК А2 21.05.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ГРЪЦКИ ЕЗИК A1 28.05.2019г. 18:00 – 12:00 часа вторник и четвъртък
ГРЪЦКИ ЕЗИК A2
21.05.2019г.  18:00 – 21:00 часа  вторник и четвъртък 
ГРЪЦКИ ЕЗИК B1
май 2019г. 10:00 – 14:00 часа  събота и неделя 
РУСКИ ЕЗИК A1 20.05.2019г. 18:00 – 21:00 часа понеделник и сряда
РУСКИ ЕЗИК A2 25.05.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
РУСКИ ЕЗИК B1
28.05.2019г.  18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък 
ШВЕДСКИ ЕЗИК 1 н. май 2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ШВЕДСКИ ЕЗИК 2 н. май 2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
НОРВЕЖКИ ЕЗИК 1 н. май 2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
 НОРВЕЖКИ ЕЗИК 2 н. май 2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
АРАБСКИ ЕЗИК 1н. май 2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя 
АРАБСКИ ЕЗИК 2н. май 2019г. 18.00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
ЯПОНСКИ ЕЗИК 1 н. май 2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ЯПОНСКИ ЕЗИК 2 н. май 2019г. 18.00 – 21:00 часа съботна и неделя
КИТАЙСКИ ЕЗИК 1 н. май 2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
КИТАЙСКИ ЕЗИК 2 н.  май 2019г. 10:00 – 14 :00 часа събота и неделя 
 ХОЛАНДСКИ ЕЗИК 1н. май 2019г.  18:00 – 21:00 часа събота и неделя 
 ХОЛАНДСКИ ЕЗИК 2н. май 2019г. 10:00 – 14:00 часа съботно – неделен 
КОРЕЙСКИ ЕЗИК 1н. май 2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА май  2019г. 10:00 – 13:00 часа неделя
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕНИЦИ  май 2019г.  10:00 – 13:00 часа събота
 ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ
 

Компютърни и професионални курсове


 
КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ 1н.
25.05.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ 1н. 27.05.2019г.  18:00 – 21:00 часа понеделник и сряда
КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ 2н. 28.05.2019г. 18:00 – 21:00  часа вторник и четвъртък
КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ 2н. 25.05.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ 3н. 20.05.2019г. 18.00 – 21:00 часа понеделник и сряда
Solid Works 21.05.2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
3D Studio Max 25.05.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ЖУРНАЛИСТИКА 22.05.2019г. 18:00 – 21:00  часа сряда и петък
ЕКСКУРЗОВОД 25.05.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ТРЗ 25.05.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
CorelDraw май 2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 1н.
25.05.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 2н. 25.05.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
АНИМАТОР май 2019г.   18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък 
ФОТОШОП май 2019г.   18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък  
WEB DESIGN
май 2019г. 10.00 – 14:00 часа събота и неделя
AutoCAD май 2019г. 18:00 – 21:00 часа понеделник-сряда-петък
ArchiCAD май 2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
СЧЕТОВОДСТВО 21.05.2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
СЧЕТОВОДСТВО 25.05.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ОФИС АСИСТЕНТ 28.05.2019г.
10:00 – 13:00 часа вторник и четвъртък


* Поради спецификата на нашата работа,датите в графика са ориентировъчни и са валидни при сформирането на групи с минимален брой участници от шестима курсиста, за по-малки групи, полу-индивидуални и индивидуални обучения се уговаря допълнителен график в офиса на учебния център.

 

COREL DRAW PHOTO SHOP AUTO CAD 3D STUDIO MAX SOLID WORKS
„Ако искате нещо различно, трябва да направите нещо различно.“
КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ CoreL Draw Photo Shop Auto CAD 3D Studio MAX Solid Works Archi Cad Web Design Dreamwear SEO
Целогодишна занималня за деца от 6 до 11 годишна възраст
ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ СТУДЕНТИ
Menu