Free songs
Град Пловдив, ул."Ал.Батенберг" № 54 , ет. 2032/ 622 811 ; 0895 622 472akademikcenter@abv.bgakademik_center

Ако датите и графиците се разминават с Вашето свободно време, се свържете с нас, за да изготвим най-подходящите условия.  –  КОНТАКТИ

 

КУРС / НИВО

              НАЧАЛО              

 ЧАС   

ДНИ

 

Езикови курсове

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A1 15.07.2019г. 18:00 – 21:00 часа понеделник и сряда
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A1 23.07.2019г.  18.00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A1 20.07.2019г.  10:00 – 14:00 часа събота и неделя
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A1 30.07.2019г. 14:00 – 17:00 часа вторник и четвъртък 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A1 29.07.2019г. 09:00 -12:00   часа понеделник и сряда
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A2 30.07.2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A2
22.07.2019г. 18:00 – 21.00 часа  понеделник и сряда
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A2 20.07.2019г. 14.00 – 18:00 часа събота и неделя
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A2
27.07.2019г. 10:00 – 14:00 часа  събота и неделя 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A2
22.07.2019г. 14:00 – 17:00 часа понеделник-сряда  
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B1
23.07.2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък  
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B1
22.07.2019г. 10.00 – 14.00 часа събота и неделя  
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B1
16.07.2019г.  14:00 – 17:00 часа вторник и четвъртък  
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B1 20.07.2019г. 10.00 – 14:00 часа събота и неделя
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B1+
23.07.2019г. 18.30 – 21:30 часа   вторник и четвъртък 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B1+
27.07.2019г.
10.00 – 14:00 часа
събота и неделя 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B2
23.07.2019г.  18:15 – 21:15 часа вторник и четвъртък  
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B2
 27.07.2019г.
10.00 – 14:00 часа
събота и неделя 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  C1 27.07.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя 
НЕМСКИ ЕЗИК A1
27.07.2019г. 10.00 – 14:00 часа събота и неделя
НЕМСКИ ЕЗИК A1
22.07.2019г. 18:00 – 21:00 часа
понеделник и сряда
НЕМСКИ ЕЗИК A1 16.07.2019г.  18.00 – 21:00 часа вторник и четвъртък 
НЕМСКИ ЕЗИК A2 23.07.2019г. 09.00 – 12:00 часа  вторник и четвъртък 
НЕМСКИ ЕЗИК A2 23.07.2019г. 18.00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
НЕМСКИ ЕЗИК A2 20.07.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
НЕМСКИ ЕЗИК B1 22.07.2019г.
18.00 – 21:00 часа понеделник и сряда
НЕМСКИ ЕЗИК B1 27.07.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
НЕМСКИ ЕЗИК B1 23.07.2019г. 18.00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
НЕМСКИ ЕЗИК B2 23.07.2019г. 18.00 – 21:00 часа  вторник и четвъртък 
НЕМСКИ ЕЗИК B2 27.07.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
НЕМСКИ ЕЗИК C1 30.07.2019г. 18.00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
НЕМСКИ ЕЗИК C1 юли 2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ФРЕНСКИ ЕЗИК A1 23.07.2019г. 18.00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
ФРЕНСКИ ЕЗИК A1 27.07.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ФРЕНСКИ ЕЗИК A2 30.07.2019г.  18.00 – 21:00 часа  вторник и четвъртък 
ФРЕНСКИ ЕЗИК A2
27.07.2019г.  10-00 – 14:00 часа събота и неделя 
ФРЕНСКИ ЕЗИК B1  30.07.2019г. 18.00 – 21:00 часа   вторник и четвъртък 
ФРЕНСКИ ЕЗИК B2 юли 2019г. 18.00 – 21:00 часа  понеделник и сряда
ТУРСКИ ЕЗИК A1 15.07.2019г.
18.00 – 21:00 часа понеделник и сряда
ТУРСКИ ЕЗИК A1 22.07.2019г. 14:00 – 17:00 часа понеделник и сряда
ТУРСКИ ЕЗИК A1 27.07.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя  
ТУРСКИ ЕЗИК A2 30.07.2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък 
ТУРСКИ ЕЗИК A2 юли 2019г.  10:00 – 14:00 часа събота и неделя 
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК A1 20.07.2019г.
10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК A2 23.07.2019г.
18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК B1 юли 2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя  
ИСПАНСКИ ЕЗИК A1 23.07.2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
ИСПАНСКИ ЕЗИК A1 20.07.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ИСПАНСКИ ЕЗИК А2 27.07.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ГРЪЦКИ ЕЗИК A1 юли 2019г. 18:00 – 12:00 часа вторник и четвъртък
ГРЪЦКИ ЕЗИК A2
юли 2019г.  18:00 – 21:00 часа  вторник и четвъртък 
ГРЪЦКИ ЕЗИК B1
юли 2019г. 10:00 – 14:00 часа  събота и неделя 
РУСКИ ЕЗИК A1 юли  2019г. 18:00 – 21:00 часа понеделник и сряда
РУСКИ ЕЗИК A2 юли 2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
РУСКИ ЕЗИК B1
юли 2019г.  18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък 
ШВЕДСКИ ЕЗИК 1 н. юли 2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ШВЕДСКИ ЕЗИК 2 н. юли 2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
НОРВЕЖКИ ЕЗИК 1 н. юли 2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
 НОРВЕЖКИ ЕЗИК 2 н. юли  2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
АРАБСКИ ЕЗИК 1н. юли 2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя 
АРАБСКИ ЕЗИК 2н. юли 2019г. 18.00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
ЯПОНСКИ ЕЗИК 1 н. 29 юни 2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ЯПОНСКИ ЕЗИК 2 н. юли 2019г. 18.00 – 21:00 часа съботна и неделя
КИТАЙСКИ ЕЗИК 1 н. юли 2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
КИТАЙСКИ ЕЗИК 2 н.  юли 2019г. 10:00 – 14 :00 часа събота и неделя 
 ХОЛАНДСКИ ЕЗИК 1н. юли 2019г.  18:00 – 21:00 часа събота и неделя 
 ХОЛАНДСКИ ЕЗИК 2н. юли 2019г. 10:00 – 14:00 часа съботно – неделен 
КОРЕЙСКИ ЕЗИК 1н. юли 2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА юли 2019г. 10:00 – 13:00 часа неделя
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕНИЦИ  юли 2019г.  10:00 – 13:00 часа събота
 ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ
 

Компютърни и професионални курсове


 
КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ 1н.
20.07.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ 1н. 22.07.2019г.  18:00 – 21:00 часа понеделник и сряда
КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ 2н. 30.07.2019г. 18:00 – 21:00  часа вторник и четвъртък
КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ 2н. 27.07.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ 3н. 29.07.2019г. 18.00 – 21:00 часа понеделник и сряда
Solid Works 30.07.2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
3D Studio Max 27.07.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ЖУРНАЛИСТИКА 24.07.2019г. 18:00 – 21:00  часа сряда и петък
ЕКСКУРЗОВОД 27.07.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ТРЗ 27.07.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
CorelDraw юли 2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 1н.
20.07.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 2н. 20.07.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
АНИМАТОР юли 2019г.   18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък 
ФОТОШОП юли 2019г.   18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък  
WEB DESIGN
юли 2019г. 10.00 – 14:00 часа събота и неделя
AutoCAD юли 2019г. 18:00 – 21:00 часа понеделник-сряда-петък
ArchiCAD юли 2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
СЧЕТОВОДСТВО 23.07.2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
СЧЕТОВОДСТВО 20.07.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ОФИС АСИСТЕНТ 30.07.2019г.
10:00 – 13:00 часа вторник и четвъртък


* Поради спецификата на нашата работа,датите в графика са ориентировъчни и са валидни при сформирането на групи с минимален брой участници от шестима курсиста, за по-малки групи, полу-индивидуални и индивидуални обучения се уговаря допълнителен график в офиса на учебния център.

 

COREL DRAW PHOTO SHOP AUTO CAD 3D STUDIO MAX SOLID WORKS
„Ако искате нещо различно, трябва да направите нещо различно.“
КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ CoreL Draw Photo Shop Auto CAD 3D Studio MAX Solid Works Archi Cad Web Design Dreamwear SEO
Целогодишна занималня за деца от 6 до 11 годишна възраст
ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ СТУДЕНТИ
Menu