Free songs
Град Пловдив, ул."Ал.Батенберг" № 54 , ет. 2032/ 622 811 ; 0895 622 472akademikcenter@abv.bgakademik_center

Ако датите и графиците се разминават с Вашето свободно време, се свържете с нас, за да изготвим най-подходящите условия.  –  КОНТАКТИ

 

КУРС / НИВО

              НАЧАЛО              

 ЧАС   

ДНИ

 

Езикови курсове

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A1 11.11.2019г. 18:00 – 21:00 часа понеделник и сряда
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A1 12.11.2019г.  18.00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A1 16.11.2019г.  10:00 – 14:00 часа събота и неделя
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A1 12.11.2019г. 14:00 – 17:00 часа вторник и четвъртък 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A1 11.11.2019г. 09:00 -12:00   часа понеделник и сряда
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A2 12.11.2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A2
11.11.2019г. 18:00 – 21.00 часа  понеделник и сряда
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A2 16.11.2019г. 14.00 – 18:00 часа събота и неделя
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A2
23.11.2019г. 10:00 – 14:00 часа  събота и неделя 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A2
11.11.2019г. 14:00 – 17:00 часа понеделник-сряда  
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B1
19.11.2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък  
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B1
16.11.2019г. 10.00 – 14.00 часа събота и неделя  
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B1
12.11.2019г.  14:00 – 17:00 часа вторник и четвъртък  
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B1 16.11.2019г. 10.00 – 14:00 часа събота и неделя
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B1+
12.11.2019г. 18.30 – 21:30 часа   вторник и четвъртък 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B1+
09.11.2019г.
10.00 – 14:00 часа
събота и неделя 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B2
12.11.2019г..  18:15 – 21:15 часа вторник и четвъртък  
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B2
16.11.2019г.
10.00 – 14:00 часа
събота и неделя 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  C1 23.11.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя 
НЕМСКИ ЕЗИК A1
16.11.2019г. 10.00 – 14:00 часа събота и неделя
НЕМСКИ ЕЗИК A1
18.11.2019г. 18:00 – 21:00 часа
понеделник и сряда
НЕМСКИ ЕЗИК A1 19.11.2019г.  18.00 – 21:00 часа вторник и четвъртък 
НЕМСКИ ЕЗИК A2 12.11.2019г. 09.00 – 12:00 часа  вторник и четвъртък 
НЕМСКИ ЕЗИК A2 12.11.2019г 18.00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
НЕМСКИ ЕЗИК A2 09.11.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
НЕМСКИ ЕЗИК B1 11.11.2019г.
18.00 – 21:00 часа понеделник и сряда
НЕМСКИ ЕЗИК B1 09.11.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
НЕМСКИ ЕЗИК B1 19.11.2019г 18.00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
НЕМСКИ ЕЗИК B2 26.11.2019г 18.00 – 21:00 часа  вторник и четвъртък 
НЕМСКИ ЕЗИК B2 16.11.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
НЕМСКИ ЕЗИК C1 12.11.2019г 18.00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
НЕМСКИ ЕЗИК C1 23.11.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ФРЕНСКИ ЕЗИК A1 19.11.2019г. 18.00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
ФРЕНСКИ ЕЗИК A1 16.11.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ФРЕНСКИ ЕЗИК A2 12.11.2019г  18.00 – 21:00 часа  вторник и четвъртък 
ФРЕНСКИ ЕЗИК A2
09.11.2019г.  10-00 – 14:00 часа събота и неделя 
ФРЕНСКИ ЕЗИК B1  19.11.2019г. 18.00 – 21:00 часа   вторник и четвъртък 
ФРЕНСКИ ЕЗИК B2 ноември 2019г. 18.00 – 21:00 часа  понеделник и сряда
ТУРСКИ ЕЗИК A1 11.11.2019г.
18.00 – 21:00 часа понеделник и сряда
ТУРСКИ ЕЗИК A1 18.11.2019г. 14:00 – 17:00 часа понеделник и сряда
ТУРСКИ ЕЗИК A1 09.11.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя  
ТУРСКИ ЕЗИК A2 12.11.2019г 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък 
ТУРСКИ ЕЗИК A2 16.11.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя 
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК A1 23.11.2019г..
10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК A2 12.11.2019г.
18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК B1 16.11.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя  
ИСПАНСКИ ЕЗИК A1 19.11.2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
ИСПАНСКИ ЕЗИК A1 09.11.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ИСПАНСКИ ЕЗИК А2 16.11.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ГРЪЦКИ ЕЗИК A1 ноември 2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
ГРЪЦКИ ЕЗИК A2
ноември 2019г. 18:00 – 21:00 часа  вторник и четвъртък 
ГРЪЦКИ ЕЗИК B1
ноември 2019г. 10:00 – 14:00 часа  събота и неделя 
РУСКИ ЕЗИК A1 ноември 2019г. 18:00 – 21:00 часа понеделник и сряда
РУСКИ ЕЗИК A2 ноември 2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
РУСКИ ЕЗИК B1
ноември 2019г.  18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък 
ШВЕДСКИ ЕЗИК 1 н. ноември 2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ШВЕДСКИ ЕЗИК 2 н. ноември 2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
НОРВЕЖКИ ЕЗИК 1 н. ноември 2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
 НОРВЕЖКИ ЕЗИК 2 н. ноември 2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
АРАБСКИ ЕЗИК 1н. ноември 2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя 
АРАБСКИ ЕЗИК 2н. ноември 2019г. 18.00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
ЯПОНСКИ ЕЗИК 1 н. ноември 2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ЯПОНСКИ ЕЗИК 2 н. ноември 2019г. 18.00 – 21:00 часа съботна и неделя
КИТАЙСКИ ЕЗИК 1 н. ноември 2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
КИТАЙСКИ ЕЗИК 2 н.  ноември 2019г. 10:00 – 14 :00 часа събота и неделя 
 ХОЛАНДСКИ ЕЗИК 1н. ноември 2019г.  18:00 – 21:00 часа събота и неделя 
 ХОЛАНДСКИ ЕЗИК 2н. ноември 2019г. 10:00 – 14:00 часа съботно – неделен 
КОРЕЙСКИ ЕЗИК 1н. ноември 2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА ноември 2019г. 10:00 – 13:00 часа неделя
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕНИЦИ  ноември 2019г.  10:00 – 13:00 часа събота
 ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ
 

Компютърни и професионални курсове


 
КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ 1н.
16.11.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ 1н. 25.11.2019г.  18:00 – 21:00 часа понеделник и сряда
КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ 2н. 26.11.2019г. 18:00 – 21:00  часа вторник и четвъртък
КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ 2н. 30.11.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ 3н. 18.11.2019г. 18.00 – 21:00 часа понеделник и сряда
Solid Works 19.11.2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
3D Studio Max 23.11.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ЖУРНАЛИСТИКА 13.11.2019г. 18:00 – 21:00  часа сряда и петък
ЕКСКУРЗОВОД 30.11.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ТРЗ 23.11.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
CorelDraw ноември 2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 1н.
16.11.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 2н. 23.11.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
АНИМАТОР ноември 2019г.   18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък 
ФОТОШОП 26.11.2019г.   18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък  
WEB DESIGN
ноември 2019г 10.00 – 14:00 часа събота и неделя
AutoCAD ноември  2019г 18:00 – 21:00 часа понеделник-сряда-петък
ArchiCAD ноември 2019г 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
СЧЕТОВОДСТВО 19.11.2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
СЧЕТОВОДСТВО 23.11.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ОФИС АСИСТЕНТ 12.11.2019г.
10:00 – 13:00 часа вторник и четвъртък


* Поради спецификата на нашата работа,датите в графика са ориентировъчни и са валидни при сформирането на групи с минимален брой участници от шестима курсиста, за по-малки групи, полу-индивидуални и индивидуални обучения се уговаря допълнителен график в офиса на учебния център.

 

COREL DRAW PHOTO SHOP AUTO CAD 3D STUDIO MAX SOLID WORKS
„Ако искате нещо различно, трябва да направите нещо различно.“
КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ CoreL Draw Photo Shop Auto CAD 3D Studio MAX Solid Works Archi Cad Web Design Dreamwear SEO
Целогодишна занималня за деца от 6 до 11 годишна възраст
ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ СТУДЕНТИ
Menu