Free songs
Град Пловдив, ул."Ал.Батенберг" № 54 , ет. 2032/ 622 811 ; 0895 622 472akademikcenter@abv.bgakademik_center

Ако датите и графиците се разминават с Вашето свободно време, се свържете с нас, за да изготвим най-подходящите условия.  –  КОНТАКТИ

 

КУРС / НИВО

              НАЧАЛО              

 ЧАС   

ДНИ

 

Езикови курсове

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A1 16.09.2019г. 18:00 – 21:00 часа понеделник и сряда
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A1 24.09.2019г.  18.00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A1 28.09.2019г.  10:00 – 14:00 часа събота и неделя
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A1 24.09.2019г. 14:00 – 17:00 часа вторник и четвъртък 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A1 23.09.2019г. 09:00 -12:00   часа понеделник и сряда
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A2 24.09.2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A2
24.09.2019г. 18:00 – 21.00 часа  понеделник и сряда
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A2 28.09.2019г. 14.00 – 18:00 часа събота и неделя
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A2
28.09.2019г. 10:00 – 14:00 часа  събота и неделя 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК A2
23.09.2019г. 14:00 – 17:00 часа понеделник-сряда  
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B1
24.09.2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък  
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B1
28.09.2019г. 10.00 – 14.00 часа събота и неделя  
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B1
24.09.2019г.  14:00 – 17:00 часа вторник и четвъртък  
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B1 28.09.2019г. 10.00 – 14:00 часа събота и неделя
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B1+
24.09.2019г. 18.30 – 21:30 часа   вторник и четвъртък 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B1+
28.09.2019г.
10.00 – 14:00 часа
събота и неделя 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B2
24.09.2019г.  18:15 – 21:15 часа вторник и четвъртък  
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B2
 28.09.2019г.
10.00 – 14:00 часа
събота и неделя 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  C1 28.09.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя 
НЕМСКИ ЕЗИК A1
28.09.2019г. 10.00 – 14:00 часа събота и неделя
НЕМСКИ ЕЗИК A1
23.09.2019г. 18:00 – 21:00 часа
понеделник и сряда
НЕМСКИ ЕЗИК A1 19.09.2019г.  18.00 – 21:00 часа вторник и четвъртък 
НЕМСКИ ЕЗИК A2 17.09.2019г. 09.00 – 12:00 часа  вторник и четвъртък 
НЕМСКИ ЕЗИК A2 24.09.2019г. 18.00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
НЕМСКИ ЕЗИК A2 21.09.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
НЕМСКИ ЕЗИК B1 18.09.2019г.
18.00 – 21:00 часа понеделник и сряда
НЕМСКИ ЕЗИК B1 21.09.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
НЕМСКИ ЕЗИК B1 24.09.2019г. 18.00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
НЕМСКИ ЕЗИК B2 17.09.2019г. 18.00 – 21:00 часа  вторник и четвъртък 
НЕМСКИ ЕЗИК B2 21.09.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
НЕМСКИ ЕЗИК C1 24.09.2019г. 18.00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
НЕМСКИ ЕЗИК C1 септември 2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ФРЕНСКИ ЕЗИК A1 19.09.2019г. 18.00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
ФРЕНСКИ ЕЗИК A1 21.09.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ФРЕНСКИ ЕЗИК A2 24.09.2019г.  18.00 – 21:00 часа  вторник и четвъртък 
ФРЕНСКИ ЕЗИК A2
28.09.2019г.  10-00 – 14:00 часа събота и неделя 
ФРЕНСКИ ЕЗИК B1  19.09.2019г. 18.00 – 21:00 часа   вторник и четвъртък 
ФРЕНСКИ ЕЗИК B2 септември 2019г. 18.00 – 21:00 часа  понеделник и сряда
ТУРСКИ ЕЗИК A1 23.09.2019г.
18.00 – 21:00 часа понеделник и сряда
ТУРСКИ ЕЗИК A1 23.09.2019г. 14:00 – 17:00 часа понеделник и сряда
ТУРСКИ ЕЗИК A1 28.09.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя  
ТУРСКИ ЕЗИК A2 24.09.2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък 
ТУРСКИ ЕЗИК A2 септември 2019г.  10:00 – 14:00 часа събота и неделя 
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК A1 21.09.2019г.
10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК A2 24.09.2019г.
18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК B1 септември 2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя  
ИСПАНСКИ ЕЗИК A1 24.09.2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
ИСПАНСКИ ЕЗИК A1 21.09.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ИСПАНСКИ ЕЗИК А2 28.09.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ГРЪЦКИ ЕЗИК A1 септември 2019г. 18:00 – 12:00 часа вторник и четвъртък
ГРЪЦКИ ЕЗИК A2
септември  2019г.  18:00 – 21:00 часа  вторник и четвъртък 
ГРЪЦКИ ЕЗИК B1
септември 2019г. 10:00 – 14:00 часа  събота и неделя 
РУСКИ ЕЗИК A1 септември  2019г. 18:00 – 21:00 часа понеделник и сряда
РУСКИ ЕЗИК A2 септември 2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
РУСКИ ЕЗИК B1
септември 2019г.  18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък 
ШВЕДСКИ ЕЗИК 1 н. септември 2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ШВЕДСКИ ЕЗИК 2 н. септември  2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
НОРВЕЖКИ ЕЗИК 1 н. септември 2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
 НОРВЕЖКИ ЕЗИК 2 н. септември 2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
АРАБСКИ ЕЗИК 1н. септември 2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя 
АРАБСКИ ЕЗИК 2н. септември 2019г. 18.00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
ЯПОНСКИ ЕЗИК 1 н. 28 септември 2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ЯПОНСКИ ЕЗИК 2 н. септември 2019г. 18.00 – 21:00 часа съботна и неделя
КИТАЙСКИ ЕЗИК 1 н. септември 2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
КИТАЙСКИ ЕЗИК 2 н.  септември 2019г. 10:00 – 14 :00 часа събота и неделя 
 ХОЛАНДСКИ ЕЗИК 1н. септември 2019г.  18:00 – 21:00 часа събота и неделя 
 ХОЛАНДСКИ ЕЗИК 2н. септември 2019г. 10:00 – 14:00 часа съботно – неделен 
КОРЕЙСКИ ЕЗИК 1н. септември 2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА септември2019г. 10:00 – 13:00 часа неделя
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕНИЦИ  септември 2019г.  10:00 – 13:00 часа събота
 ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ
 

Компютърни и професионални курсове


 
КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ 1н.
21.09.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ 1н. 16.09.2019г.  18:00 – 21:00 часа понеделник и сряда
КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ 2н. 17.09.2019г. 18:00 – 21:00  часа вторник и четвъртък
КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ 2н. 21.09.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ 3н. 16.09.2019г. 18.00 – 21:00 часа понеделник и сряда
Solid Works 24.09.2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
3D Studio Max 28.09.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ЖУРНАЛИСТИКА 18.09.2019г. 18:00 – 21:00  часа сряда и петък
ЕКСКУРЗОВОД 21.09.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ТРЗ 28.09.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
CorelDraw септември 2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 1н.
21.09.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 2н. 21.09.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
АНИМАТОР септември 2019г.   18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък 
ФОТОШОП 28.09.2019г.   18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък  
WEB DESIGN
септември 2019г. 10.00 – 14:00 часа събота и неделя
AutoCAD септември 2019г. 18:00 – 21:00 часа понеделник-сряда-петък
ArchiCAD септември 2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
СЧЕТОВОДСТВО 24.09.2019г. 18:00 – 21:00 часа вторник и четвъртък
СЧЕТОВОДСТВО 21.09.2019г. 10:00 – 14:00 часа събота и неделя
ОФИС АСИСТЕНТ 24.09.2019г.
10:00 – 13:00 часа вторник и четвъртък


* Поради спецификата на нашата работа,датите в графика са ориентировъчни и са валидни при сформирането на групи с минимален брой участници от шестима курсиста, за по-малки групи, полу-индивидуални и индивидуални обучения се уговаря допълнителен график в офиса на учебния център.

 

COREL DRAW PHOTO SHOP AUTO CAD 3D STUDIO MAX SOLID WORKS
„Ако искате нещо различно, трябва да направите нещо различно.“
КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ CoreL Draw Photo Shop Auto CAD 3D Studio MAX Solid Works Archi Cad Web Design Dreamwear SEO
Целогодишна занималня за деца от 6 до 11 годишна възраст
ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ СТУДЕНТИ
Menu