Анета Калмаданска – преподавател по Английски език

Завършила Английска филология в ПУ „Паисий Хилендарски”

Специализация “Методика на обучението по английски език”

Притежава – TKT Certificate

Педагогически стаж 15 години

В Бритиш Академик Център от 4 години

 

 

  Петя Панайотова – преподавател по Немски език

Завършила Немска филология в СУ „Климент Охридски”

Завършила в Германия Икономическо право

Педагогически стаж – 4 години

В Бритиш Академик Център от 1 година

 

 

Надя Стоянова – преподавател по немски език

Завършила Немска и Българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски”

Педагогически стаж – 4 години

В Бритиш Академик Център от 4 години

 

 

 

Гергана Петкова – преподавател по Испански език

Завършила Испанска и Българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски”

Магистратура “Приложна лингвистика “ с испански език

Педагогически стаж – 4 години

В Бритиш Академик Център от 3 години

 

 

Наталия Статкова – преподавател по Гръцки език

Завършила е  „Методика на обучението по български език и новогръцки език”  с образователно -квалификационна степен бакалавър и „Актуална българистика” с образователно-квалификационна степен магистър в  ПУ „Паисий Хилендарски”.

В Бритиш Академик Център от 1 година

                 Шенол Шериф Яшар – преподавател по Турски език

Завършил –  Балканистика с образователно-квалификационна степен Магистър в ПУ „Паисий Хилендарски”.

Притежава сертификат за владеене на турски език – ниво С2, издаден от ПУ „Паисий Хилендарски” и сертификати за владеене на гръцки език – ниво С1 и ниво напреднали, издадени от Солунски университет „Аристотел”, Янински университет и Центъра по гръцки език към Министерството на образованието и вероизповеданията на Р Гърция.

Владее: български, турски, гръцки, английски и сръбски език.

Заклет преводач с турски език и гръцки език.

 

 

     Ирина Карталева – преподавател Компютърно обучение

Завършила Математика и информатика в ПУ „Паисий Хилендарски”

Педагогически стаж – 13 години

В Бритиш Академик Център от 8 години

 

 

Росен Вълчев – преподавател Компютърно обучение

Завършил Математика и информатика в ПУ „Паисий Хилендарски”

Магистратура Софтуерни технологии

Педагогически стаж – 2 години

В Бритиш Академик Център от 1 година