SOLID WORKS

 

Искате да се усъвършенствате – Ние ще Ви помогнем!

Бритиш Академик Център Ви предлага Професионално обучение по Solid Works в 60 учебни часа.

 В този курс ще научите:

      –         Интерфейс на Solid Works                                        SOLID WORKS

      –         Базово моделиране

      –         Ротационни тела

      –         Създаване на сглобена единица от готови елементи

      –         Заварени конструкции и 3D скициране

 

Изучават се три основни модула:

     ·        Изготвяне на техническа документация – Drawing

     ·        Изграждане на модел – Part

     ·        Сглобяване – Assembly

 

Предлагаме групово и индивидуално обучение, в подходящо за Вас време и график.

Притежаваме висок стандарт на преподаване, съобразено със съвременните постижения в компютърните технологии и осигурено от квалифицирани преподаватели в съвременна учебна база.

 След успешно завършване на обучението и полагане на финален тест се издава легитимно удостоверение-сертификат.