Учебните зали, в които се провеждат обученията са модернизирани и комфортни. Всички те са разположени в центъра на града, в непосредствена близост до Ректората на Пловдивски Университет ,,Паисий Хилендарски“. Това ги прави еднакво удобни за всеки един от Вас, без значение от коя част на града се придвижва.